Nimewo espesyal nou an disponib 24 sou 24 chak jou nan semenn nan: 211
Enfómasyon sou nou
Lòt sit entènèt ak resous lokal
 

National Association for the Education of Young Children (NAEYC):
800-424-2460 / www.naeyc.org

National Early Childhood Program Accreditation (NECPA):
800-505-9878

National Association of Family Child Care (NAFCC):
515-282-8192 / www.nafcc.org

Association of Christian Schools International (ACSI):
813-734-7096 / www.acsi.org

Accredited Professional Pre-school Learning Environment (APPLE):
800-322-2603 / www.faccm.org

National Accreditation Council for Early Childhood Professional Personal and Programs (NACECPPP):
703-941-4329

National Accreditation Commission for Early Care and Education Programs (NACCP):
800-573-1118 / www.naccp.org

National School-Age Care Alliance (NSACA):
617-298-5012 / www.nsaca.org

Association of Christian Teachers and Schools (ACTS):
(417) 862-2781

Southern Association of Colleges and Schools Commission on Elementary and Middle Schools (SACS):
(352) 567-3057

Montessori School Accreditation Commission (MSAC):
(707) 938-3818 / www.montessori-msac.org

Nota: Nenpòt òganizasyon leta rekonèt ki enterese patisipe nan Pwogram “Gold Seal Quality Care” la kab voye mande yon aplikasyon nan adrès sa a: Deborah Russo, Director, Florida Department of Children and Families, Child Care Program, 1317 Winewood Blvd./Bldg. 6/Room 381, Tallahassee, Fla. 32399

back to top

KidCare se Pwogram asirans maladi pou timoun nan Eta Florid (CHIP) ki etabli depi 1998 pou bay 550, 000 timoun ki pa gen asirans maladi asirans nan fanmi ki gen kat moun e ki gen yon revni ki pi piti pase $34,100 pa an. Kòb ki soti nan men gouvènman federal pèmèt eta elaji kad mediked la pou li kouvri lòt kalite asirans pou timoun ki pa gen asirans e ki nan fanmi ki gen yon ti revni.

Florida KidCare bay timoun de zewo ane a dizuitan asirans maladi gratis oubyen pou yon ti kraze kòb.

 • Mediked pou timoun de 0-18 dizuitan
 • MediKids pou timoun de 0-5 an kote fanmi yo depase nivo revni pou mediked la
 • Healthy Kids pou timoun 5-18 a dizuitan kote fanmi yo depase nivo revni pou mediked la
 • Rezo sèvis medikal pou timoun ki merite atansyon espesyal opwennvi fizik, opwennvi devlopman oswa opwennvi sikolojik

Pou yon timoun kab kalifye pou pwogram sa yo, timoun nan fèt ou li yon sitwayen ameriken oubyen yon rezidan kòrèk nan peyi a epi fò li pa gen asirans epi fò fanmi li gen yon revni ki piti pase $34,100 pa ane epi fòk yo ta kat nan fanmi an. Medikèd la gratis. Fanmi ki gen revni ki depase nivo mediked men ki pi ba pase 200% nivo povrete federal ap peye $15 pa mwa pou chak fanmi pou yo patisipe nan pwogram tankou MediKids, Healthy Kids ak CMS. Timoun ki gen laj pou yo ale lekòl ki nan fanmi ki gen revni ki pi wo pase 200% povrete o nivo federal la kab jwenn asirans nan pwogram Healthy Kids.

Pou yon paran oubyen yon moun ki responsab timoun nan aplike, li fèt pou li ranpli yon aplikasyon yon paj ki ekri de bò. Ou kapab pran enfòmasyon sa a sou entènèt lè-w klike sou logo KidCare la anba à. Ou kapab jwenn aplikasyon, si-w kontakte HSC. Yo evalye tout aplikasyon pou mediked. Timoun ki pa elijib pou mediked yo evalye yo pou lòt pwogram.

Pwogram rekritman KidCare la nan Miami-Dade se Human Services Coalition ki kòdone atravè Growing Healthy Taskforce (GHTF). Taskforce sa a se yon òganizasyon ki kouvri plizyè òganizasyon ak moun ki rete nan konnti a ki panche sou pwoblèm sante timoun.

HSC fè kontra pa I ak lòt òganizasyon ki chita nan kominote a e ki ap konsantre yo sou pwoblèm minorite yo nan zòn ki pi defavorize yo. Òganizasyon sa yo trava;y ak HSC epi ak Depatman lasante nan Miami-Dade County pou yo enfòme fanmi nan plizyè fason sou sa yo rele KidCare epi enskri timoun ki elijib nan pwogram nan.

Pou plis enfòmasyon sou pwogram KidCare la nan Miami-Dade telefone 305 576 5001.

KLIKE LA A POU YON APLIKASYON POU KIDCARE
back to top

  1 WORLD LEARNING CENTER
  12901 NW 27TH AVE
  MIAMI, FL 33167
  Phone: 786-416-9940
  3 C'S PRESCHOOL
  14920 SW 67TH AVE
  PALMETTO BAY, FL 33158-2103
  Phone: 305-238-0844
  A & A CHILDREN ACADEMY 2
  6725 SW 21ST ST
  MIAMI, FL 33155
  Phone: 305-266-5252
  A GIFT FROM HEAVEN CHILD CARE
  14651 SW 104TH ST
  MIAMI, FL 33186
  Phone: 305-382-3233
  A LEARNING DAY CARE CENTER FOR KIDS
  17 NE 1ST RD
  HOMESTEAD, FL 33030
  Phone: 305-224-5802
  A MAGICAL LEARNING CENTER LLC
  9701 SW 152ND ST
  MIAMI, FL 33157-1704
  Phone: 305- 253-888
  A MOTHER'S CARE INC.
  5861 NW 17TH AVE
  MIAMI, FL 33142
  Phone: 305-696-3802
  A SUNNY START PRESCHOOL
  2757 SW 142ND AVE
  MIAMI, FL 33175
  Phone: 305-227-7979
  A SUNNY START PRESCHOOL II, LLC
  13911 SW 42ND ST STE 108
  MIAMI, FL 33175
  Phone: 305-553-9800
  A.B.F. LEARNING CENTER
  12767 SW 280TH ST
  HOMESTEAD, FL 33032
  Phone: 305-257-5565
  ABC LEARNING CENTER
  10390 NE 2ND AVE
  MIAMI SHORES, FL 33138
  Phone: 305-759-5439
  ABC LEARNING CENTER
  16951 NE 4TH AVE
  NORTH MIAMI BEACH, FL 33162
  Phone: 305-816-6566
  ABRAHAMS LARGE FAMILY CHILD CARE HOME
  12222 SW 102ND TER
  MIAMI, FL 33186
  Phone: 305-596-1838
  ACADEKIDS PRESCHOOL #2
  10680 SW 113TH PL
  MIAMI, FL 33176
  Phone: 305-790-6494
  ACADEMY FOR YOUNG LEARNERS, INC.
  18191 NW 68TH AVE STE 101
  HIALEAH, FL 33015
  Phone: 305-698-0202
  AGUAMARINA PRESCHOOL
  7515 SW 61ST AVE
  SOUTH MIAMI, FL 33143-5011
  Phone: 305-666-1707
  AGUAMARINA PRESCHOOL
  1018 SW 3RD AVE
  MIAMI, FL 33130
  Phone: 305-860-3979
  AGUAMARINA PRE-SCHOOL
  1800 SW 2ND CT
  MIAMI, FL 33129
  Phone: 305-860-2134
  ALBERTO'S DREAM CHILD CARE AND LEARNING CENTER
  1253 NE 112TH ST
  MIAMI, FL 33161
  Phone: 305-891-6558
  ALEXANDER ACADEMY
  2395 NW 7TH ST
  MIAMI, FL 33125-3251
  Phone: 305-644-8848
  ALEXANDER MONTESSORI SCHOOL
  14400 OLD CUTLER RD
  VILLAGE OF PALMETTO BAY, FL 33158
  Phone: 305-233-4540
  ALEXANDER MONTESSORI SCHOOL-LUDLAM ROAD CAMPUS
  14850 SW 67TH AVE
  PALMETTO BAY, FL 33158
  Phone: 305-235-3995
  ALEXANDER SCHOOL
  6050 SW 57TH AVE
  MIAMI, FL 33143
  Phone:
  ALEXANDER TODDLER & PRESCHOOL INC
  17800 OLD CUTLER RD
  PALMETTO BAY, FL 33157-6427
  Phone: 305-969-1814
  ALI FAMILY DAY CARE HOME
  13530 SW 267TH ST
  HOMESTEAD, FL 33032
  Phone:
  AMERICA'S LITTLE LEADERS CHRISTIAN ACADEMY
  2570 NW 152ND TER
  MIAMI GARDENS, FL 33054
  Phone: 786-234-7975
  ANDERSON LARGE FAMILY CHILD CARE HOME
  18541 NW 8TH RD
  MIAMI, FL 33169-3723
  Phone: 305-651-9516
  ANGELS LOVE AND CARE
  6900 W 32ND AVE STE 25
  HIALEAH, FL 33018
  Phone: 305-825-1560
  APPLE LEARNING CENTER
  860 SW 76TH CT
  MIAMI, FL 33144
  Phone: 305-261-4133
  ARC PROJECT THRIVE PROGRAM
  11025 SW 84TH ST STE 7
  MIAMI, FL 33173
  Phone: 305-279-4141
  ARIAS FAMILY DAY CARE HOME
  1282 W 42ND PL
  HIALEAH, FL 33012
  Phone: 305-345-4291
  ARROWHEAD NURSERY AND KINDERGARTEN
  1210 SW 78TH CT
  MIAMI, FL 33144
  Phone: 305-264-2345
  AVENTURA LEARNING CENTER III
  2300 NE 171ST ST
  NORTH MIAMI BEACH, FL 33160
  Phone: 305-940-0475
  AVENTURA LEARNING CENTER INC - ALC II
  2320 NE 171ST ST
  NORTH MIAMI BEACH, FL 33160
  Phone: 305-940-0408
  AVENTURA LEARNING CENTER, INC
  2221 NE 171ST ST
  NORTH MIAMI BEACH, FL 33160
  Phone: 305-940-0408
  AVILA LARGE FAMILY CHILD CARE HOME
  8868 NW 108TH LN
  HIALEAH GARDENS, FL 33018
  Phone: 305-822-8519
  B & G PRESCHOOL, INC.
  7879 NW 27TH AVE
  MIAMI, FL 33147
  Phone: 305-696-4100
  BAYMAR PLAYING AND LEARNING CENTER
  2100 NW 107TH AVE
  DORAL, FL 33172-2510
  Phone: 305-513-8978
  BEACON HILL PREPARATORY SCHOOL
  18001 NW 22ND AVE
  MIAMI GARDENS, FL 33056-3718
  Phone: 305-624-1600
  BEAUTIFUL BEGINNINGS PRESCHOOL & DAYCARE
  3220 NW 7TH ST
  MIAMI, FL 33125-4102
  Phone: 305-642-0027
  BELL LARGE FAMILY DAY CARE HOME (KARLA)
  22623 SW 113TH PL
  MIAMI, FL 33170
  Phone: 305-219-6778
  BET SHIRA EARLY CHILDHOOD CENTER
  7500 SW 120TH ST
  MIAMI, FL 33156
  Phone: 305-238-2606
  BET SHIRA EARLY CHILDHOOD CENTER
  7500 SW 120TH ST
  MIAMI, FL 33156
  Phone: 305-238-2606
  BETHANY CHILD DEVELOPMENT CENTER II
  4400 NW 183RD ST
  MIAMI GARDENS, FL 33055
  Phone: 305-625-6806
  BETHANY EVANGELICAL COVENANT CHURCH SCHOOL
  125 NE 119TH ST
  NORTH MIAMI, FL 33161
  Phone: 305-758-6367
  BOLA CHILDCARE AND LEARNING CENTER
  70 NE 80TH STREET
  MIAMI, FL 33138
  Phone: 305-759-2585
  BORN 2 LEARN
  8794 NW 25TH ST
  DORAL, FL 33172-1601
  Phone: 305-629-9889
  BRIGHT FUTURES PRESCHOOL AND LEARNING CENTER INC
  13724 SW 84TH ST
  MIAMI, FL 33183
  Phone: 305-380-6760
  BRIGHT HORIZONS AT UM CANTERBURY PRESCHOOL
  1150 STANFORD DR
  CORAL GABLES, FL 33146
  Phone: 305-284-5437
  BRIGHT HORIZONS AT UM CANTERBURY PRESCHOOL MEDICAL
  1400 NW 10TH AVE
  MIAMI, FL 33136
  Phone: 305-243-3777
  BRIGHT STAR ACADEMY DAY CARE
  16341 NW 57TH AVE
  MIAMI LAKES, FL 33014-6116
  Phone: 305-625-9750
  BRIGHT STARS LEARNING CENTER
  1298 W 37TH ST
  HIALEAH, FL 33012
  Phone: 305-817-3636
  BRILLIANT BEGINNING LEARNING CENTER
  2050 NE 8TH ST
  HOMESTEAD, FL 33033
  Phone: 305-245-2901
  BRITO MIAMI PRIVATE DAY CARE
  2732 SW 32ND AVE
  MIAMI, FL 33133-2800
  Phone: 305-448-1463
  BUMBLE BEE DAY CARE & LEARNING CENTER
  12332 QUAIL ROOST DR
  MIAMI, FL 33177
  Phone: 786-293-2126
  BUTLER FAMILY DAY CARE HOME
  2430 NW 182ND TER
  MIAMI GARDENS, FL 33056-3639
  Phone: 305-624-3598
  CALDERON LARGE FAMILY CHILD CARE HOME
  12705 SW 115TH TER
  MIAMI, FL 33186
  Phone: 305-386-8024
  CALVARY BAPTIST CHURCH DAYCARE CENTER
  226 SW 17AVENUE
  MIAMI, FL 33135
  Phone: 305-643-1256
  CAMELOT PRESCHOOL
  9771 E INDIGO ST
  MIAMI, FL 33157-5643
  Phone: 305-235-2993
  CAMP CARNIVAL CHILD DEVELOPMENT CENTER
  3655 NW 87TH AVE
  DORAL, FL 33178
  Phone: 305-406-5437
  CAMPBELL ACADEMY INC
  1405 NE 8TH ST
  HOMESTEAD, FL 33033
  Phone: 305-245-8601
  CANALES LARGE FAMILY CHILD CARE HOME
  3880 SW 29TH ST
  MIAMI, FL 33134
  Phone: 305-812-7913
  CANDYLAND LEARNING CENTER, INC
  4150 SW 137TH CT
  MIAMI, FL 33175
  Phone: 305-456-0551
  CAROL CITY EARLY LEARNING CENTER
  3291 NW 183RD ST
  MIAMI GARDENS, FL 33056-3447
  Phone: 305-622-8900
  CAROUSEL LEARNING ACADEMY
  470 NW 22ND AVE
  MIAMI, FL 33125
  Phone: 305-456-0955
  CAROUSEL OF ANGELS, INC.
  1637 SW 27TH AVE
  MIAMI, FL 33145-2044
  Phone: 305-854-0021
  CARROLLTON SCHOOL OF THE SACRED HEART
  3747 MAIN HWY
  MIAMI, FL 33133
  Phone: 305-446-5673
  CASTELLANOS LARGE FAMILY CHILD CARE HOME
  9981 MARTINIQUE DR
  CUTLER BAY, FL 33189
  Phone: 305-305-7178
  CATHOLIC CHARITIES GOOD SHEPHERD CHILD CARE CENTER
  18601 FRANJO RD
  CUTLER BAY, FL 33157
  Phone: 305-235-1756
  CATHOLIC CHARITIES SOUTH DADE CHILD CARE CENTER
  28520 SW 148TH AVE
  HOMESTEAD, FL 33033-1530
  Phone: 305-245-0979
  CELEBRITY KIDS CLUB OF MIAMI GARDENS
  2740 NW 169TH TER
  MIAMI GARDENS, FL 33056-4435
  Phone: 305-623-9130
  CENTRO HISPANO CATOLICO CHILD CARE CENTER
  125 NW 25TH ST
  MIAMI, FL 33127-4417
  Phone: 305-576-1923
  CENTRO MATER WALKER PARK
  800 W 29TH ST
  HIALEAH, FL 33012-5699
  Phone: 305-887-1140
  CENTRO MATER WEST
  8298 NW 103RD ST
  HIALEAH GDNS, FL 33016-2202
  Phone: 305-827-4040
  CENTRO MATER WEST II
  7700 NW 98TH ST
  HIALEAH, FL 33016
  Phone: 305-827-4050
  CHAPMAN PARTNERSHIP (SOUTH) HEAD START/EARLY HEAD
  28205 SW 124TH PL
  HOMESTEAD, FL 33033-1278
  Phone: 305-995-7632
  CHERRY BLOSSOM LEARNING CENTER
  2933 SW 3RD AVE
  MIAMI, FL 33129-2775
  Phone: 786-290-5143
  CHERRY BLOSSOM LEARNING CENTER #2
  2731 NE 2ND AVE
  MIAMI, FL 33137
  Phone: 305-573-4445
  CHILD CARE CENTER INC @ RIVIERA PRESBYTERIAN CHURC
  5275 SUNSET DR
  MIAMI, FL 33143
  Phone: 305-662-2493
  CHILDREN AROUND THE WORLD, INC.
  7915 HAWTHORNE AVE
  MIAMI BEACH, FL 33141
  Phone: 305-867-0090
  CHILDREN KINGDOM ENRICHMENT CENTER
  8080 NW 155TH ST
  HIALEAH, FL 33016-5880
  Phone: 305-556-2655
  CHILDREN'S CHRISTIAN SCHOOL HOUSE
  380 W 21ST ST
  HIALEAH, FL 33010
  Phone: 305-805-1000
  CHILDREN'S CREATIVE LEARNING CENTER AT FIU
  11200 SW 8TH ST
  MIAMI, FL 33174
  Phone: 305-348-2143
  CHILDREN'S CREATIVE LEARNING CENTER AT SOUTH DADE
  10190 SW 344TH STREET
  FLORIDA CITY, FL 33031
  Phone: 786-243-4705
  CHILDREN'S LEARNING CENTER OF RICHMOND HEIGHTS
  11111 PINKSTON DR
  MIAMI, FL 33176
  Phone: 305-233-1596
  CHILDREN'S LEARNING CENTER OF RICHMOND HEIGHTS INC
  11111 PINKSTON DR
  MIAMI, FL 33176
  Phone: 305-233-1596
  CHILDREN'S PARADISE ACADEMY INC.
  14237 SW 42ND ST
  MIAMI, FL 33175-6408
  Phone: 305-381-0974
  CHILDREN'S PARADISE LEARNING CENTER
  8155 W 12TH AVE
  HIALEAH, FL 33014
  Phone: 305-827-1772
  CHILDREN'S PARADISE LEARNING CENTER # 3
  2400 W 80TH ST
  HIALEAH, FL 33016-2789
  Phone: 305-823-4040
  CHILDREN'S PARADISE LEARNING CENTER INC #2
  21 E 59TH ST
  HIALEAH, FL 33013
  Phone: 305-827-7811
  CHILDREN'S PARADISE LEARNING CENTER INC #4
  470 W 49TH ST STE B
  HIALEAH, FL 33012
  Phone: 305-819-1161
  CHILDREN'S PLACE LEARNING CENTER
  8335 CORAL WAY
  MIAMI, FL 33155
  Phone: 305-412-0024
  CHILDREN'S RESOURCES FUND
  8571 SW 112TH ST
  MIAMI, FL 33156-4322
  Phone: 305-596-6966
  CHRIST CHILDREN ACADEMY*
  2900 NW 183RD ST
  MIAMI GARDENS, FL 33056
  Phone: 305-474-3061
  CHRISTIAN ACADEMY DES PETITS ENFANTS
  14150 W DIXIE HWY
  NORTH MIAMI, FL 33161
  Phone: 305-895-8180
  CHRIST-MAR NURSERY SCHOOL
  6991 W 14TH CT
  HIALEAH, FL 33014-4517
  Phone: 305-823-6515
  CINDERELLA NURSERY INC
  2335 W 12TH AVE
  HIALEAH, FL 33010
  Phone: 305-885-8556
  CLARINGTON LARGE FAMILY CHILD CARE HOME
  1260 NW 187TH ST
  MIAMI, FL 33169
  Phone: 305-652-4897
  CLAY FAMILY DAY CARE HOME
  2412 NW 87TH ST
  MIAMI, FL 33147
  Phone: 305-835-7521
  CONCHITA ESPINOSA ACADEMY
  12975 SW 6TH ST
  MIAMI, FL 33184
  Phone: 305-227-1149
  CONCORDIA LUTHERAN SCHOOL
  8701 SW 124TH ST
  MIAMI, FL 33176-5215
  Phone: 305-235-0160
  COPE CENTER NORTH NURTURING CENTER
  9950 NW 19TH AVE
  MIAMI, FL 33147-1302
  Phone: 305-836-3300
  CORAL GABLES CONGREGATIONAL EARLY CHILDHOOD CENTER
  3010 DE SOTO BLVD
  CORAL GABLES, FL 33134
  Phone: 305-444-9792
  COUNTRY CLUB CHILDREN'S EDUCATION CENTER INC
  18674 NW 67TH AVE
  HIALEAH, FL 33015
  Phone: 305-625-3449
  COUNTRYSIDE LEARNING CENTER
  15395 SW 288TH ST
  HOMESTEAD, FL 33033
  Phone: 305-246-5315
  CRUZ LARGE FAMILY CHILD CARE HOME135TH
  2781 NW 135TH ST
  OPA LOCKA, FL 33054
  Phone: 954-296-8007
  CRYSTAL LEARNING CENTER
  27085 SW 138TH CT
  NARANJA, FL 33032
  Phone: 786-410-8795
  CUTLER RIDGE UNITED METHODIST KINDERGARTEN
  20740 OLD CUTLER RD
  CUTLER BAY, FL 33189
  Phone: 305-235-6654
  DAVE AND MARY ALPER JEWISH COMMUNITY CENTER
  11155 SW 112TH AVE
  MIAMI, FL 33176-3251
  Phone: 305-271-9000
  DAVID LAWRENCE JR. K-8 CENTER
  15000 BAY VISTA BLVD
  NORTH MIAMI, FL 33181-3603
  Phone: 305-354-2600
  DECROLY LEARNING CHILD CARE CENTER
  735 NE 12TH AVE
  HOMESTEAD, FL 33030
  Phone: 305-248-2533
  DEVON AIRE KIDDY COLLEGE INC
  12289 SW 112TH ST
  MIAMI, FL 33186-4830
  Phone: 305- 595-831
  DISCOVERY AGE INC DBA DISCOVERY YEARS
  4300 NW 7TH ST
  MIAMI, FL 33126
  Phone: 305-774-1595
  DISCOVERY TIMES INC DBA DISCOVERY YEARS
  5152 W FLAGLER ST
  CORAL GABLES, FL 33134
  Phone: 305-446-0315
  DISCOVERY YEARS CHILD CARE
  410 SW 57TH AVE
  MIAMI, FL 33144-3418
  Phone: 305-266-9263
  DR. MANUEL C. BARREIRO ELEMENTARY SCHOOL
  5125 SW 162ND AVE
  MIAMI, FL 33185-5279
  Phone: 305-229-4800
  DR. ROLANDO ESPINOSA K-8 CENTER
  11250 NW 86TH ST
  DORAL, FL 33178-2196
  Phone: 305-889-5757
  DUCK FAMILY DAY CARE HOME
  2491 NW 104TH TER
  MIAMI, FL 33147
  Phone: 305-691-4463
  DUCK LARGE FAMILY CHILD CARE HOME
  2491 NW 104TH TER
  MIAMI, FL 33147
  Phone: 305-691-4463
  EARLY ENRICHMENT CENTER
  10711 W FLAGLER ST
  MIAMI, FL 33174
  Phone: 305-225-7030
  EARLY LEARNING CENTER
  12907 NE 7TH AVE
  NORTH MIAMI, FL 33161
  Phone: 305-892-3005
  EARLY START INC DAY CARE
  11895 SW 56TH ST
  MIAMI, FL 33175-5617
  Phone: 305-229-2858
  EARLY STEP LEARNING CENTER
  14500 NE 6TH AVE
  NORTH MIAMI, FL 33161-2357
  Phone: 786-955-6381
  EARLY YEARS ACADEMY
  17790 NW 78TH AVE
  HIALEAH, FL 33015-3600
  Phone: 305-824-3500
  EASTER SEALS SOUTH FLORIDA
  1475 NW 14TH AVE
  MIAMI, FL 33125
  Phone: 305-325-0470
  EDISON PRIVATE SCHOOL PRESCHOOL
  371 E 37TH ST
  HIALEAH, FL 33013
  Phone: 305-821-9046
  EKKLESIA CHRISTIAN LEARNING CENTER
  7205 SW 125TH AVE
  MIAMI, FL 33183
  Phone: 305-273-0028
  EXCEL KIDS ACADEMY INC
  17700 NW 27TH AVE
  MIAMI GARDENS, FL 33056
  Phone: 305-624-0101
  EXCEL KIDS ACADEMY OPA LOCKA CAMPUS INC
  780 FISHERMAN ST
  SUITE 105 & 150
  OPA LOCKA, FL 33054
  Phone: 305-685-9997
  EXCEL KIDS ACADEMY-SOUTH CAMPUS
  5500 NW 27TH AVE
  MIAMI, FL 33142
  Phone: 305-637-5700
  FANTASY WORLD LEARNING CENTER
  11540 SW 147TH AVE # 8-13
  MIAMI, FL 33196
  Phone: 305-386-6111
  FANTASYLAND LEARNING CENTER CORP #2
  8670 BIRD RD
  MIAMI, FL 33155-3216
  Phone: 305-227-2285
  FARAH'S ANGELS DAY CARE CENTER INC
  15002 NE 12TH AVE
  MIAMI, FL 33161
  Phone: 305-944-4348
  FERNANDEZ LARGE FAMILY DAY CARE HOME
  9062 SW 162ND PATH
  MIAMI, FL 33196
  Phone: 786-542-1926
  FIRST IMPRESSIONS PRE-SCHOOL & DAY CARE
  12300 QUAIL ROOST DR
  MIAMI, FL 33177
  Phone: 305-235-8551
  FIRST UNITED METHODIST CHRISTIAN SCHOOL
  622 N KROME AVE
  HOMESTEAD, FL 33030-6044
  Phone: 305-248-7992
  FIVE STAR LEARNING CENTER
  2360 W 68TH ST STE 111
  HIALEAH, FL 33016
  Phone: 305-821-7336
  FULFORD CHRISTIAN DAY CARE INC
  1900 NE 164TH ST
  NORTH MIAMI BEACH, FL 33162
  Phone: 305-945-3505
  FUTURE KIDS
  11402 NW 41ST ST
  SUITE 107
  DORAL, FL 33178
  Phone: 305-718-9520
  FUTURE LEADERS ACADEMY II INC
  18000 NW 7TH AVE
  MIAMI GARDENS, FL 33169
  Phone: 305-652-0006
  FUTURE LEADERS ACADEMY INC.
  540 NW 183RD ST
  MIAMI GARDENS, FL 33169
  Phone: 305-652-0006
  FUTURE LEADERS ACADEMY OF KENDALL CORP
  16237 SW 88TH ST
  MIAMI, FL 33196
  Phone: 305-380-7280
  FUTURE LEADERS ACADEMY OF MIAMI CORP
  2885 SW 37TH AVE
  #85
  MIAMI, FL 33133
  Phone: 305-443-2001
  GARDEN OF LIGHT ACADEMY, INC.
  1171 NE 149TH ST
  NORTH MIAMI, FL 33161
  Phone: 305-944-8001
  GATEWAY ENVIRONMENTAL K-8 LEARNING CENTER
  955 SE 18TH AVE
  HOMESTEAD, FL 33035-1901
  Phone: 305-257-6000
  GET SMART KIDS ACADEMY 1550 INC
  1550 NE 147TH ST
  NORTH MIAMI, FL 33161
  Phone: 305-944-3499
  GET SMART KIDS ACADEMY INC.
  1580 NE 125TH ST
  NORTH MIAMI, FL 33161
  Phone: 305-895-5993
  GET SMART KIDS ACADEMY, INC
  1565 NE 125TH ST
  NORTH MIAMI, FL 33161-6035
  Phone: 305-895-5993
  GOD'S PLACE 4 KIDS INC
  5700 W 12TH AVE
  HIALEAH, FL 33012
  Phone: 305-822-1395
  GRACE LUTHERAN PRESCHOOL LEARNING CENTER
  254 CURTISS PKWY
  MIAMI SPRINGS, FL 33166-5223
  Phone: 305-888-3220
  GRACE UNITED LEARNING CENTER
  911 NW 183RD ST
  MIAMI GARDENS, FL 33169-4253
  Phone: 305-651-1947
  GRANADA PRESBYTERIAN DAY SCHOOL
  900 UNIVERSITY DR
  CORAL GABLES, FL 33134
  Phone: 305-444-2028
  GREAT EXPECTATIONS LEARNING CENTER
  11280 SW 232ND ST
  MIAMI, FL 33170
  Phone: 305-257-9903
  GROWING TREASURES LEARNING CENTER #2
  8318 NW 103RD ST
  HIALEAH, FL 33016-4629
  Phone: 305-558-0133
  GUEREN LARGE FAMILY CHILD CARE HOME
  13200 SW 47TH ST
  MIAMI, FL 33175
  Phone: 786-306-6932
  GULLIVER SCHOOL
  12595 SW 57TH AVE
  CORAL GABLES, FL 33156-6301
  Phone:
  HAPPY DREAMS LEARNING CENTER, INC
  1373 SW 37TH AVE
  # 75
  MIAMI, FL 33145
  Phone: 305-648-2333
  HAPPY FAMILY LEARNING CENTER
  6950 SW 117TH AVE # 102
  MIAMI, FL 33183
  Phone: 305-412-2224
  HAPPY HEARTS DAY CARE INC
  11033 SW 186TH ST
  CUTLER BAY, FL 33157
  Phone: 305-278-9090
  HAPPY HIPPO LEARNING CENTER
  15673 SW 88TH ST
  MIAMI, FL 33196-1103
  Phone: 305-385-6581
  HAPPY HIPPO TOO PRESCHOOL
  12548 SW 120TH ST
  MIAMI, FL 33186-9041
  Phone: 305-233-9528
  HAPPY MEMORIES LEARNING CENTER CORP
  9911 SW 142ND AVE
  MIAMI, FL 33186-6844
  Phone: 305-386-0008
  HARDEMON ANGELS ACADEMY INC
  17330 NW 27TH AVE
  MIAMI GARDENS, FL 33056
  Phone: 305-628-4352
  HARDEMON ANGELS ACADEMY INC. #2
  18311 NW 30TH AVE
  MIAMI GARDENS, FL 33056-3001
  Phone: 786- 657-226
  HEATH LARGE FAMILY CHILD CARE HOME
  19530 NW 39TH AVE
  MIAMI GARDENS, FL 33055
  Phone: 305-316-4278
  HERNANDEZ LARGE FAMILY CHILD CARE HOME
  1391 NW 25TH ST FL 33142
  MIAMI, FL 33142-7637
  Phone: 786- 312-362
  HERNANDEZ LARGE FAMILY CHILD CARE HOME - ILIANA
  3517 SW 152ND PL
  MIAMI, FL 33185
  Phone: 305-221-1103
  HIGHPOINT ACADEMY
  12101 SW 34TH ST
  MIAMI, FL 33175-3100
  Phone: 305-552-0202
  HOLMES LARGE FAMILY CHILD CARE HOME
  3510 NW 178TH ST
  MIAMI GARDENS, FL 33056
  Phone: 305-623-3345
  HOLY REDEEMER CHILD CARE CENTER / CATHOLIC CHARITI
  1325 NW 71ST ST
  MIAMI, FL 33147
  Phone: 305-751-6778
  HOMESTEAD D L C YMCA
  1034 NE 8TH ST
  HOMESTEAD, FL 33030
  Phone: 999-247-0393
  IKIDS PRESCHOOL
  11262 SW 137TH AVE
  MIAMI, FL 33186
  Phone: 305-382-9189
  INTERAMERICAN LEARNING CENTER
  1521 NW 28TH ST
  MIAMI, FL 33142-6654
  Phone: 305-633-1000
  INTERNATIONAL CHILDREN'S ACADEMY
  585 E 49TH ST STE 5
  HIALEAH, FL 33013
  Phone: 305-778-2179
  IT'S A SMALL WORLD ACADEMY INC
  2990 NW 81ST TER
  MIAMI, FL 33147-4764
  Phone: 305-835-2710
  IT'S A SMALL WORLD LEARNING CENTER # 5
  4600 NW 22ND AVE
  MIAMI, FL 33142-4013
  Phone: 305-636-4300
  IT'S A SMALL WORLD LEARNING CENTER #VII
  8601 NW 22ND AVE
  MIAMI, FL 33147
  Phone: 305-691-2665
  IT'S A SMALL WORLD LEARNING CENTER II, INC
  3100 NW 94TH ST
  MIAMI, FL 33147
  Phone: 305-696-1234
  IT'S A SMALL WORLD LEARNING CENTER INC
  252 HIALEAH DR
  HIALEAH, FL 33010
  Phone: 305-883-0097
  JEAN PIAGET ACADEMY INC
  3764 W 12TH AVE
  HIALEAH, FL 33012
  Phone: 305-823-7888
  JIMENEZ LARGE FAMILY CHILD CARE HOME
  8545 SW 125TH TER
  MIAMI, FL 33156
  Phone: 786-853-3515
  JINY'S LEARNING CENTER
  5356 W 16TH AVE
  HIALEAH, FL 33012-2165
  Phone: 305-819-3004
  JITTA LARGE FAMILY CHILD CARE HOME
  1530 NW 124TH ST
  NORTH MIAMI, FL 33167-2333
  Phone: 786- 274-2519
  JORDAN LARGE FAMILY CHILD CARE HOME
  1280 NW 181ST ST
  MIAMI GARDENS, FL 33169
  Phone: 305-622-8393
  JUST KIDS CENTERS, INC.
  12470 SW 8TH ST
  MIAMI, FL 33184
  Phone: 305-221-0011
  JUST KIDS CENTERS,INC.142 8TH ST
  14268 SW 8TH ST
  MIAMI, FL 33184
  Phone: 305-222-2272
  KAYLEEN'S LEARNING CENTER
  10855 SW 72ND ST STE 30
  MIAMI, FL 33173
  Phone: 305-274-5553
  KHAILA MONTESSORI ACADEMY
  16101 NW 22ND AVE
  MIAMI GARDENS, FL 33054-2049
  Phone: 786-657-7419
  KIDCO CHILD CARE II
  2720 W 1ST AVE
  HIALEAH, FL 33010-1704
  Phone: 305-863-6216
  KIDCO IV CHILD CARE INC.
  6911 NW 3RD AVE
  MIAMI, FL 33150-3924
  Phone: 305-573-1515
  KIDCO VII CHILD CARE, INC.
  183 NE 57TH ST
  MIAMI, FL 33137
  Phone: 305-759-3078
  KIDDIE COLLEGE OF SOUTH MIAMI CORP
  13291 SW 42ND ST
  MIAMI, FL 33175
  Phone: 305-552-6047
  KIDDIE KAMPUS LEARNING CENTER
  10570 SW 97TH AVE
  MIAMI, FL 33176
  Phone: 305-271-4622
  KIDDIELAND KINDER AND NURSEREY SCHOOL
  481 GRAND CANAL DR
  MIAMI, FL 33144
  Phone: 305-261-7023
  KIDDY ACADEMY
  11366 QUAIL ROOST DR
  MIAMI, FL 33157
  Phone: 305-238-9109
  KIDS ADVENTURE LEARNING CENTER
  13866 SW 56TH ST
  MIAMI, FL 33175
  Phone: 305-388-9919
  KID'S CHOICE LEARNING CENTER
  6152 NW 153RD ST
  MIAMI LAKES, FL 33014
  Phone: 305-556-1234
  KIDS COLORS LEARNING CENTER
  18386 SW 134TH AVE
  MIAMI, FL 33177
  Phone: 305-234-0161
  KID'S CORNER CHILD DEVELOPMENT CENTER
  3275 NW 84TH AVE
  DORAL, FL 33122
  Phone: 305-477-7551
  KID'S DAY CARE & KINDERGARTEN INC
  1301 W 68TH ST
  HIALEAH, FL 33014
  Phone: 305-825-8666
  KIDS FOR KIDS ACADEMY
  14465 COUNTRY WALK DR
  MIAMI, FL 33186
  Phone: 305-232-0606
  KIDS IN ACTION DAYCARE KINDERGARTEN
  2744 SW 137TH AVE
  MIAMI, FL 33175-6638
  Phone: 305-554-0004
  KIDS LAND DAY CARE INC
  28 E 9TH ST
  HIALEAH, FL 33010
  Phone: 786-337-9414
  KIDS LEARNING CENTER OF SOUTH DADE
  11500 QUAIL ROOST DR
  MIAMI, FL 33157
  Phone: 786-573-3017
  KIDS LEARNING CENTER OF SOUTH DADE #2
  10869 CARIBBEAN BLVD
  CUTLER BAY, FL 33189
  Phone: 786-573-2123
  KIDS LEARNING CENTER OF SOUTH DADE III
  10825 SW 184TH ST
  CUTLER BAY, FL 33157-6736
  Phone: 305-253-3613
  KID'S LOVE DAY CARE AND PRESCHOOL INC
  375 E 49TH ST
  HIALEAH, FL 33013-1870
  Phone: 305-824-1612
  KIDS PARADISE 2 INC
  24555 SW 112TH CT
  HOMESTEAD, FL 33032
  Phone: 305-258-7788
  KIDS PARADISE CHILD CARE & LEARNING CENTER
  3700 SW 107TH AVE
  MIAMI, FL 33165
  Phone: 305-553-1168
  KIDS PARADISE LEARNING CENTER
  13455 SW 136TH ST
  MIAMI, FL 33186
  Phone: 786-573-3260
  KIDS PLAYHOUSE CHILD CARE CENTER
  1265 W 66TH ST
  HIALEAH, FL 33012
  Phone: 305-821-8541
  KIDS RAINBOW LEARNING CENTER
  13860 SW 8TH ST
  MIAMI, FL 33184
  Phone: 305-228-0909
  KIDS RAINBOW LEARNING CENTER II, INC.
  285 NW 82ND AVE
  MIAMI, FL 33126
  Phone: 305-265-1095
  KIDS SMALL WORLD LEARNING CENTER
  3360 W FLAGLER ST
  MIAMI, FL 33135-1137
  Phone: 305-567-0661
  KID'S UNIVERSITY PRESCHOOL II
  2800 W 84TH ST UNIT 13
  HIALEAH, FL 33018
  Phone: 305-558-1000
  KIDS USA PRESCHOOL
  5995 W FLAGLER ST
  MIAMI, FL 33144
  Phone: 305-264-0211
  KIDWORKS USA
  8155 W 28TH AVE
  HIALEAH, FL 33016
  Phone: 305-822-5437
  KILLIAN OAKS ACADEMY
  10545 SW 97TH AVE
  MIAMI, FL 33176
  Phone:
  KINDER CARE LEARNING CENTER LLC
  14387 SW 96TH ST
  MIAMI, FL 33186
  Phone: 305-388-9526
  KINDERCARE LEARNING CENTER
  4801 SW 140TH AVE
  MIAMI, FL 33175
  Phone: 305-220-8430
  KINDERCARE LEARNING CENTER
  8001 OAK LN
  MIAMI LAKES, FL 33016
  Phone: 305-821-5801
  KINDERCARE LEARNING CENTERS, INC
  4801 SW 140TH AVE
  MIAMI, FL 33175-4807
  Phone: 305-220-8430
  KINDERKIDS DAYCARE AND LEARNING CENTER
  13700 SW 13TH ST
  MIAMI, FL 33184
  Phone: 305-228-8414
  KINDERKIDS LEARNING CENTER & PRESCHOOL II
  26049 S DIXIE HWY
  NARANJA, FL 33032
  Phone: 305-258-9383
  KINDERLAND 4 KIDS
  35 SW 6TH AVE
  FLORIDA CITY, FL 33034
  Phone: 786-243-2556
  KINDERLAND 4 KIDZ
  7830 CARLYLE AVE
  MIAMI BEACH, FL 33141-2027
  Phone: 305-866-7477
  KINGDOM ACADEMY
  9010 SW 157TH AVE
  MIAMI, FL 33196
  Phone: 305-385-3761
  KINGSWOOD MONTESSORI ACADEMY INC
  20130 SW 304TH ST
  HOMESTEAD, FL 33030
  Phone: 305-248-2308
  LA CASITA DAYCARE & LEARNING CENTER, CORP
  4601 SW 112TH AVE
  MIAMI, FL 33165-4767
  Phone: 305-773-3238
  LA PETITE ACADEMY
  6190 NW 7TH ST
  MIAMI, FL 33126-4618
  Phone: 305-265-9707
  LA PETITE ACADEMY #1
  14901 SW 127TH AVE
  MIAMI, FL 33186
  Phone: 305-232-6505
  LA PETITE ACADEMY #3
  21650 SW 98TH AVE
  CUTLER BAY, FL 33190
  Phone: 305-378-1226
  LA PIAZZA ACADEMY, LLC
  4101 SALZEDO ST
  CORAL GABLES, FL 33146
  Phone: 305-495-4832
  LAGO MAR PRE SCHOOL I
  15732 SW 72ND ST
  MIAMI, FL 33193
  Phone: 305-382-9796
  LAGO MAR PRESCHOOL II
  12871 SW 42ND ST
  MIAMI, FL 33175
  Phone: 305-559-0004
  LAMBERT FAMILY DAY CARE HOME
  19811 NW 7TH AVE
  MIAMI GARDENS, FL 33169
  Phone: 305-651-9617
  LAS AMERICAS LEARNING CENTER
  910 SW 35TH AVE
  MIAMI, FL 33135
  Phone: 305-461-6011
  LATINA EARLY CHILDHOOD CENTER
  1223 SW 4TH ST
  MIAMI, FL 33135
  Phone: 305-642-3484
  LE JARDIN COMMUNITY CENTER I
  320 NW 2ND ST
  HOMESTEAD, FL 33030
  Phone: 305-205-1594
  LE JARDIN COMMUNITY CENTER II
  107 SW 8TH ST
  HOMESTEAD, FL 33030-7235
  Phone: 305-208-3633
  LE JARDIN COMMUNITY CENTER INC #3
  136 NW 12TH ST
  HOMESTEAD, FL 33030-4222
  Phone: 305-245-5763
  LE JARDIN COMMUNITY CENTER INC #5
  104 NW 12TH ST
  HOMESTEAD, FL 33030-4222
  Phone: 305-248-4545
  LEARN & PLAY PRESCHOOL # 2
  8380 NW 8TH ST
  MIAMI, FL 33126
  Phone: 305-263-9501
  LEARN & PLAY PRESCHOOL, INC
  8391 NW 8TH ST
  MIAMI, FL 33126
  Phone: 305-323-9498
  LEHRMAN COMMUNITY DAY SCHOOL
  727 77TH ST
  MIAMI BEACH, FL 33141
  Phone: 305-866-2771
  LIBERTY ACADEMY DAYCARE AND PRESCHOOL, INC.
  7750 NW 12TH AVE
  MIAMI, FL 33150-3269
  Phone: 305-696-8100
  LINCOLN MARTI
  15690 SW 8TH LN
  MIAMI, FL 33194
  Phone: 305-229-5777
  LINCOLN MARTI
  147 E LUCY ST
  FLORIDA CITY, FL 33034-2501
  Phone: 305-242-3330
  LINCOLN MARTI - 10 ST
  137 NW 10TH ST
  HOMESTEAD, FL 33030-4322
  Phone: 305-246-2223
  LINCOLN MARTI - 117TH AVE
  13301 SW 117TH AVE
  MIAMI, FL 33186-5217
  Phone: 305-253-5535
  LINCOLN MARTI - 118 AVE
  350 NW 118TH AVE
  MIAMI, FL 33182-1347
  Phone: 305-207-7722
  LINCOLN MARTI - 11TH ST
  110 W 11TH ST
  HIALEAH, FL 33010
  Phone: 305-887-3217
  LINCOLN MARTI - 143RD AVE
  890 SW 143RD AVE
  MIAMI, FL 33184
  Phone: 305-227-2277
  LINCOLN MARTI - 16 AVE
  450 SW 16TH AVE
  MIAMI, FL 33135-3625
  Phone: 305-643-2626
  LINCOLN MARTI - 2310
  2310 SW 9TH ST
  MIAMI, FL 33135
  Phone: 305-643-4888
  LINCOLN MARTI - 2318 SW 9TH ST
  2318 SW 9TH ST
  MIAMI, FL 33135-4920
  Phone: 305-643-4888
  LINCOLN MARTI - 288 ST
  15270 SW 288TH ST
  HOMESTEAD, FL 33033
  Phone: 305-245-5533
  LINCOLN MARTI - 288 ST
  15198 SW 288TH ST
  HOMESTEAD, FL 33033-1421
  Phone: 305-248-7666
  LINCOLN MARTI - 32ND AVE
  7675 W 32ND AVE
  HIALEAH, FL 33018-5213
  Phone: 305-826-4214
  LINCOLN MARTI - 8TH AVE
  221 NW 8TH AVE
  MIAMI, FL 33128-1411
  Phone: 305-326-8885
  LINCOLN MARTI - 9 ST
  2316 SW 9TH ST
  MIAMI, FL 33135-4920
  Phone: 305-643-4888
  LINCOLN MARTI - CUTLER BAY
  22165 SW 112TH AVE
  MIAMI, FL 33170
  Phone: 305-259-8888
  LINCOLN MARTI - KROME
  510 N KROME AVE
  HOMESTEAD, FL 33030-6042
  Phone: 305-246-0666
  LINCOLN MARTI - MIAMI BEACH
  2217 NORMANDY DR
  MIAMI BEACH, FL 33141
  Phone: 305-865-3207
  LINCOLN MARTI - NW 14 ST
  1550 NW 14TH ST
  MIAMI, FL 33125-2612
  Phone: 305-326-7776
  LINCOLN MARTI - SW 27 AVE
  1023 SW 27TH AVE
  MIAMI, FL 33135-4614
  Phone: 305-642-2424
  LINCOLN MARTI - SW 67TH AVE
  1335 SW 67TH AVE
  MIAMI, FL 33144-5534
  Phone: 305-264-7529
  LINCOLN MARTI - SW 8TH ST.
  880 SW 8TH ST
  MIAMI, FL 33130-3733
  Phone: 305-285-7270
  LINCOLN MARTI - W 11TH ST
  90 W 11TH ST
  HIALEAH, FL 33010-3907
  Phone: 305-883-1222
  LINCOLN MARTI 02 - NW 21 COURT
  10203 NW 21ST CT
  MIAMI, FL 33147
  Phone: 305-693-2225
  LINCOLN MARTI 25 - 4 AVE
  1725 E 4TH AVE
  HIALEAH, FL 33010-3121
  Phone: 305-882-7676
  LINCOLN MARTI 45- 45TH PLACE
  14 W 45TH PL
  HIALEAH, FL 33012-4030
  Phone: 305-825-0599
  LINCOLN MARTI 99- NW 21 COURT
  10285 NW 21ST CT
  MIAMI, FL 33147-1372
  Phone: 305-693-3441
  LINCOLN-MARTI
  3580 W 84TH ST
  HIALEAH, FL 33018
  Phone: 305-556-4111
  LITTLE ANGEL ACADEMY 2
  441 W 11TH ST
  HIALEAH, FL 33010
  Phone: 305-884-0809
  LITTLE ANGEL ACADEMY INC
  421 W 11TH ST
  HIALEAH, FL 33010
  Phone: 305-884-0809
  LITTLE ANGELS ACADEMY
  10190 SW 168TH ST
  MIAMI, FL 33157-4324
  Phone: 786-573-0061
  LITTLE ANGELS CHILDREN DEVELOPMENT CENTER
  4425 W 20TH AVE
  HIALEAH, FL 33012
  Phone: 786-364-9527
  LITTLE ANGELS CHRISTIAN SCHOOL & DAYCARE
  6491 W 2ND AVE
  HIALEAH, FL 33012
  Phone: 305-819-0411
  LITTLE APPLE ACADEMY
  3198 SW 26TH ST
  MIAMI, FL 33133-2134
  Phone: 786-444-0200
  LITTLE BIG PLANET LEARNING CENTER
  10966 SW 184TH ST
  CUTLER BAY, FL 33157
  Phone: 305-233-9477
  LITTLE CRUISERS CHILD DEVELOPMENT CENTER
  1080 CARIBBEAN WAY
  MIAMI, FL 33132
  Phone: 305-539-4080
  LITTLE HANDS OF AMERICA
  7751 W 28TH AVE UNIT 15 # 14
  HIALEAH, FL 33016
  Phone: 305-698-9292
  LITTLE HEROES LEARNING CENTER OF DORAL
  9320 NW 41ST ST
  DORAL, FL 33178
  Phone: 305-629-2902
  LITTLE LEARNERS PRESCHOOL ACADEMY CORP.
  450 WASHINGTON AVE
  HOMESTEAD, FL 33030-6036
  Phone: 305- 246-474
  LITTLE ME LEARNING
  6050 SW 8TH ST
  WEST MIAMI, FL 33144
  Phone: 305-265-4170
  LITTLE PEOPLE PRE-SCHOOL AND DAYCARE, INC.
  7020 SW 13TH TER
  MIAMI, FL 33144-5411
  Phone: 305-264-5596
  LITTLE PROMISES DAY CARE CENTER
  15186 SW 56TH ST
  MIAMI, FL 33185-4073
  Phone: 305-382-4424
  LITTLE PROMISES DAY CARE CENTER
  15194 SW 56TH ST
  MIAMI, FL 33185
  Phone: 305-382-4424
  LITTLE RED SCHOOL HOUSE OF HOMESTEAD
  159 NE 9TH ST
  HOMESTEAD, FL 33030
  Phone: 305-248-2229
  LITTLE SHAVER#1 JOSE MARTI SCHOOL
  2660 SW 17TH ST
  MIAMI, FL 33145-2006
  Phone: 305-856-9044
  LITTLE STEPS II INC
  17051 S DIXIE HWY
  PALMETTO BAY, FL 33157
  Phone: 305-986-5195
  LITTLE SUPERHEROES LEARNING CENTER AND CHILDCARE
  14791 SW 184TH ST
  MIAMI, FL 33187
  Phone: 305-253-4484
  LITTLE TIGERS OF MIAMI GARDENS
  16101 NW 57TH AVE
  MIAMI LAKES, FL 33014-6707
  Phone: 305- 620-621
  LITTLE TIGERS PRESCHOOL
  16101 NW 57TH AVE
  MIAMI LAKES, FL 33014
  Phone: 305-620-6212
  LITTLE VILLAGE CHILDCARE & LEARNING CENTER
  9485 W FLAGLER ST
  MIAMI, FL 33174
  Phone: 305-207-7220
  LITTLE WONDERS LEARNING ACADEMY & PRESCHOOL
  9360 SW 164TH ST
  PALMETTO BAY, FL 33157
  Phone: 305-253-7451
  LOPEZ-ACEVEDO LARGE FAMILY DAY CARE HOME
  10015 SW 215TH ST
  CUTLER BAY, FL 33189
  Phone: 786-547-9150
  LOVE THY KIDS ACADEMY
  2280 NW 152ND TER
  OPA LOCKA, FL 33054
  Phone: 305-688-6761
  LOVELY STARS ACADEMY II
  24655 SW 112TH AVE # 113-115
  HOMESTEAD, FL 33032
  Phone: 305-257-0028
  LOVELY STARS CHILD CARE
  24957 SW 135TH AVENUE RD
  24951-57
  HOMESTEAD, FL 33032
  Phone: 305-258-0118
  MAGIC KIDS LEARNING CENTER II
  9160 NW 122ND ST UNIT 11
  HIALEAH GARDENS, FL 33018
  Phone: 305-817-9900
  MALDONADO LARGE FAMILY CHILD CARE HOME
  12614 NW 99TH CT
  HIALEAH GARDENS, FL 33018
  Phone: 305-825-8829
  MARANATHA CHILD DEVELOPMENT CENTER
  18900 NW 32ND AVE
  MIAMI GARDENS, FL 33056-3026
  Phone: 305-620-9091
  MARTIN LUTHER KING YMCA PRESCHOOL
  2000 NW 62ND ST
  MIAMI, FL 33147-7826
  Phone: 305-636-1844
  MENININHO MENININHA CHILD CARE & PRESCHOOL
  2225 SW 17TH AVE
  MIAMI, FL 33145
  Phone: 305-854-6658
  MENI-NINHO MENI-NINHA PREPARATORY
  2280 SW 17TH AVE
  MIAMI, FL 33145
  Phone: 305-854-6656
  MIAMI CHILDREN'S MUSEUM EARLY CHILDHOOD INSTITUTE
  980 MACARTHUR CSWY
  MIAMI, FL 33132
  Phone: 305-373-5437
  MIAMI DADE COLLEGE PRE-SCHOOL LAB/NORTH CAMPUS
  11380 NW 27TH AVE
  # 600
  MIAMI, FL 33167
  Phone: 305-237-1357
  MIAMI LAKES CONGREGATIONAL/THE GROWING PLACE
  6701 MIAMI LAKEWAY S
  MIAMI LAKES, FL 33014
  Phone: 305-822-4313
  MIAMI SPRINGS LEARNING CENTER, INC
  200 CANAL ST
  MIAMI SPRINGS, FL 33166
  Phone: 786-853-1228
  MICHAEL-ANN RUSSELL JEWISH COMMUNITY CENTER
  18900 NE 25TH AVE
  MIAMI, FL 33180
  Phone: 305-932-4200
  MINI ME ACADEMY
  17550 SW 137TH AVE
  MIAMI, FL 33177-6426
  Phone: 305-238-9009
  MINI ME DAY CARE LEARNING CENTER I, INC.
  9851 SW 1ST ST
  MIAMI, FL 33174-3520
  Phone: 305-227-2460
  MINI ME DAY CARE LEARNING CENTER II, INC
  11865 SW 26TH ST
  STE H1
  MIAMI, FL 33175
  Phone: 305-227-9111
  MINI ME LEARNING CENTER III
  7300 SW 152ND AVE
  MIAMI, FL 33193-2442
  Phone: 305-388-2098
  MINI ME LEARNING CENTER IV INC
  15260 SW 280TH ST STE 103
  HOMESTEAD, FL 33032-8186
  Phone: 786-410-8991
  MY CHILD'S DREAMS LEARNING CENTER
  1570 W 43RD PL
  HIALEAH, FL 33012
  Phone: 305-822-2885
  MY FIRST SCHOOL INC
  968 SW 82ND AVE
  MIAMI, FL 33144
  Phone: 305-267-0610
  MY HAPPY HOUSE DAY CARE
  4235 W 16TH AVE
  HIALEAH, FL 33012
  Phone: 305-556-8101
  MY HAPPY HOUSE DAY CARE CORP
  4203 W 16TH AVE
  HIALEAH, FL 33012
  Phone: 305-305-8039
  MY LITTLE ANGELS DAY CARE CENTER DIXIEHWY
  28724 S DIXIE HWY
  HOMESTEAD, FL 33033
  Phone: 305-247-2500
  MY LITTLE ANGELS INC II
  29400 OLD DIXIE HWY
  HOMESTEAD, FL 33033
  Phone: 305-224-9444
  MY LITTLE SCHOOL ACADEMY
  5855 NW 171ST ST
  HIALEAH, FL 33015
  Phone: 786-454-9999
  NEW ALADDIN LEARNING CENTER
  5932 W 16TH AVE
  HIALEAH, FL 33012-6814
  Phone: 305-362-0016
  NEW ANGELS DAY CARE
  8185 NORTHWEST 155TH ST
  SUITE #1
  MIAMI LAKES, FL 33016
  Phone: 305-558-1539
  NEW HORIZONS PRESCHOOL II
  2419 SW 147TH AVE
  MIAMI, FL 33185
  Phone: 305-229-8292
  NORMA BUTLER BOSSARD ELEMENTARY SCHOOL
  15950 SW 144TH ST
  MIAMI, FL 33196
  Phone: 305-254-5200
  NORTH MIAMI BEACH LEARNING CENTER, INC.
  16605 N MIAMI AVE
  MIAMI, FL 33169-6025
  Phone: 305-354-4009
  NOTRE DAME CHILD CARE/CATHOLIC CHARITIES
  130 NE 62ND ST
  MIAMI, FL 33138
  Phone: 305-751-6778
  NUEVO AMANECER DAY CARE PRESCHOOL
  5042 W 12TH AVE
  HIALEAH, FL 33012-3116
  Phone: 305-362-1112
  O'FARRILL LEARNING CENTER
  6741 CORAL WAY
  MIAMI, FL 33155
  Phone: 305-264-3232
  O'FARRILL LEARNING CENTER AT PERRINE
  17801 HOMESTEAD AVE
  MIAMI, FL 33157-5550
  Phone: 305-264-3232
  O'FARRILL LEARNING CENTER AT SOUTH MIAMI
  6125 SW 68TH ST
  SOUTH MIAMI, FL 33143
  Phone: 305-269-4777
  ON THE HORIZON LEARNING CENTER & DANCE STUDIO
  12071 SW 117TH AVE
  MIAMI, FL 33186
  Phone: 305-232-6237
  OSMAN FAMILY DAY CARE HOME
  15341 NW 30TH AVE
  OPA LOCKA, FL 33054
  Phone: 305-688-5544
  OUR LADY OF CHARITY
  1900 W 44TH PL
  HIALEAH, FL 33012
  Phone: 305-556-5494
  OUR LADY OF LOURDES PRE-SCHOOL INC
  1164 W 71ST ST
  HIALEAH, FL 33014-4669
  Phone: 305-822-2645
  OUR LADY OF THE ROSARY SCHOOL
  10701 SW 95TH ST
  MIAMI, FL 33176
  Phone: 305-271-8389
  OUR LITTLE HANDS OF LOVE
  489 W LUCY ST
  FLORIDA CITY, FL 33034
  Phone: 305-248-6222
  PALABRA DE FE CHRISTIAN DAY CARE
  2201 W 76TH ST
  HIALEAH, FL 33016
  Phone: 305-897-0705
  PALMETTO PRESBYTERIAN PRESCHOOL
  6790 MILLER DR
  MIAMI, FL 33155
  Phone: 305-662-2863
  PARADISE CHRISTIAN SCHOOL & DEVELOPMENT CENTER
  6184 W 21ST CT
  HIALEAH, FL 33016
  Phone: 305-828-7477
  PARADISE TAILWINDS DEVELOPMENT CENTER
  7500 NW 58TH ST
  MIAMI, FL 33166
  Phone: 305-716-1772
  PATTERSON LARGE FAMILY CHILD CARE HOME
  14901 NE 7TH CT
  MIAMI, FL 33161
  Phone: 305-986-8826
  PEBBLES & BAM BAM PRESCHOOL
  8710 SW 20TH TER
  MIAMI, FL 33165-8208
  Phone: 305-554-8560
  PINECREST PREPARATORY ACADEMY
  14301 SW 42ND ST
  MIAMI, FL 33175-7832
  Phone:
  PINEVIEW PRESCHOOL (SUNSET) CORP.
  6333 SUNSET DR
  MIAMI, FL 33143
  Phone: 305-609-5366
  PINEVIEW PRESCHOOLS (DOUGLAS) CORP
  2965 S DOUGLAS RD
  MIAMI, FL 33133
  Phone: 305-567-5855
  PINEVIEW PRESCHOOLS (DOWNTOWN), CORP.
  1835 W FLAGLER ST
  MIAMI, FL 33135-1917
  Phone: 305-456-8859
  PINK & BLUE DAYCARE
  1840 NW 152ND TER
  MIAMI GARDENS, FL 33054
  Phone: 305-681-0616
  PLAY & LEARN CHILD CARE #3 INC
  29501 SW 152ND AVE
  HOMESTEAD, FL 33033-2846
  Phone: 305-242-2223
  PLAY & LEARN CHILD CARE CENTER
  25001 SW 127TH AVE STE 103
  SUITE 103
  PRINCETON, FL 33032
  Phone: 305-258-6860
  PLAY & LEARN CHILD CARE CENTER #2
  26545 S DIXIE HWY
  HOMESTEAD, FL 33032
  Phone: 305-257-2080
  PLYMOUTH PRESCHOOL
  3429 DEVON RD
  MIAMI, FL 33133-6201
  Phone: 305-448-8774
  PRECIOUS LITTLE ANGELS DAY CARE INC #2
  367 W 29TH ST
  HIALEAH, FL 33012
  Phone: 305-885-5300
  PRECIOUS MOMENTS LEARNING CENTER I
  580 DAVIS PKWY
  FLORIDA CITY, FL 33034
  Phone: 305-245-5954
  PRECIOUS SMILES PRESCHOOL
  15074 SUNSET DR
  MIAMI, FL 33193
  Phone: 305-388-5233
  PRESCHOOL CURLY'S KIDS
  12730 SW 18TH ST
  MIAMI, FL 33175
  Phone: 305-551-6902
  PROPHETE FAMILY DAY CARE HOME
  10911 SW 178TH TER
  MIAMI, FL 33157
  Phone: 305-253-6320
  RAINBOW CHILD CARE - LITTLE HAVANA
  700 SW 8TH ST
  MIAMI, FL 33130
  Phone: 786-470-3006
  RAINDROP CHILD CARE CENTER
  1420 WASHINGTON AVE
  MIAMI BEACH, FL 33139
  Phone: 305-674-7805
  RCMA CENTRO VILLAS CHILD DEVELOPMENT CENTER
  35501 SW 187TH AVE
  FLORIDA CITY, FL 33034
  Phone: 305-242-2588
  RCMA EVERGLADES CHILD DEVELOPMENT CENTER #2
  38010 SW 195TH AVE
  FLORIDA CITY, FL 33034
  Phone: 305-242-2595
  RCMA EVERGLADES I CHILD DEVELOPMENT CENTER
  19420 SW 379TH ST
  FLORIDA CITY, FL 33034
  Phone: 305-242-2592
  RCMA FERNANDO PRO JR CHILD DEVELOPMENT CENTER
  19280 SW 378TH ST
  FLORIDA CITY, FL 33034
  Phone: 305-242-2597
  RCMA REDLANDS CHILD DEVELOPMENT CENTER
  16085 SW 293RD DR
  HOMESTEAD, FL 33033-2315
  Phone: 305-242-2585
  RCMA SOUTH DADE CHILD DEVELOPMENT CENTER
  13600 SW 312TH ST
  HOMESTEAD, FL 33033-5500
  Phone: 305-242-2575
  READY ACADEMY LEARNING CENTER
  8150 W 33RD AVE
  HIALEAH, FL 33018
  Phone: 305-821-3881
  REAGAN EDUCATIONAL ACADEMY INC
  3168 W 76TH ST
  HIALEAH, FL 33018
  Phone: 305-818-3044
  REM LEARNING CENTER SOUTH
  16400 SW 147TH AVE
  MIAMI, FL 33187
  Phone: 305-235-0300
  RISING STARS ACADEMY AND LEARNING CENTER LLC
  1701 NE 167TH ST
  NORTH MIAMI BEACH, FL 33162
  Phone: 305-945-1311
  RISING STARS DAYCARE & LEARNING CENTER
  1725 NE 164TH ST
  NORTH MIAMI BEACH, FL 33162
  Phone: 786-520-4121
  RIVERSIDE BAPTIST CHILD DEVELOPMENT CENTER
  10775 SW 104TH ST
  MIAMI, FL 33176
  Phone: 305-279-3637
  RIVIERA DAY SCHOOL-PREPARATORY SCHOOL
  6800 NERVIA ST
  CORAL GABLES, FL 33146-3614
  Phone:
  RODRIGUEZ LARGE FAMILY CHILD CARE HOME - IRENA
  10330 PUERTO RICO DR
  CUTLER BAY, FL 33189-2353
  Phone: 305-971-7649
  RODRIGUEZ LARGE FAMILY CHILD CARE HOME - JUANA
  20002 NW 62ND PL
  HIALEAH, FL 33015
  Phone: 786-488-4680
  RODRIGUEZ LARGE FAMILY CHILD CARE HOME (NORMA)
  12280 SW 204TH TER
  MIAMI, FL 33177
  Phone: 305-546-7867
  ROYAL KIDS ACADEMY II
  3141 W 76TH ST STE 3
  HIALEAH, FL 33018
  Phone: 305-558-1530
  RV LITTLE GIANT DAY CARE CENTER
  27020 S DIXIE HWY
  NARANJA, FL 33032
  Phone: 305-245-1727
  SAFE HAVEN CHILD DEVELOPMENT CENTER
  777 NW 85TH ST
  MIAMI, FL 33150-2527
  Phone: 305-691-1291
  SAGRADA FAMILIA CHILD CARE (MANUEL ARTIMES)
  970 SW 1ST ST STE 204
  MIAMI, FL 33130-1171
  Phone: 305-324-5424
  SANQUINTIN LARGE FAMILY CHILD CARE HOME
  11752 SW 196TH TER
  MIAMI, FL 33177
  Phone: 305-378-1025
  SECOND HOME LEARNING CENTER
  118 W 7TH ST
  HIALEAH, FL 33010
  Phone: 305-888-2728
  SHANTI KIDS PRESCHOOL
  2863 W 2ND AVE
  HIALEAH, FL 33010
  Phone: 305-887-9330
  SHEYES OF MIAMI
  6043 NW 6TH CT
  MIAMI, FL 33127
  Phone: 305-758-7167
  SHEYES OF MIAMI #3
  4801 NW 7TH AVE
  MIAMI, FL 33127-2303
  Phone: 305-754-4087
  SHEYES OF MIAMI LEARNING CENTER INC
  3038 NW 48TH TER
  MIAMI, FL 33142
  Phone: 305-634-6268
  SHINING LIGHT CHILDCARE DEVELOPMENT CENTER
  8220 NW 13TH CT
  MIAMI, FL 33147
  Phone: 305-696-1802
  SHORES SCHOOL
  545 NW 95TH ST
  MIAMI, FL 33150
  Phone: 305-751-0101
  SIEWNARINE LARGE FAMILY CHILD CARE HOME
  9925 SW 161ST ST
  MIAMI, FL 33157
  Phone: 305-233-0159
  SILVIA'S SCHOOL
  7091 W 14TH CT
  HIALEAH, FL 33014-4519
  Phone: 305-822-9757
  SKIPPER CHUCK'S CHILD CARE #4
  1125 NW 119TH ST
  MIAMI, FL 33168
  Phone: 305-688-0172
  SKIPPER CHUCK'S CHILD CARE CENTER # 2
  3601 NW 194TH ST
  MIAMI GARDENS, FL 33056-2225
  Phone: 305-624-6812
  SKIPPER CHUCK'S CHILD CARE CENTER #1
  17800 NW 22ND AVE
  MIAMI GARDENS, FL 33056-4736
  Phone: 305-624-7082
  SMALL KIDS ACADEMY
  2170 NW 127TH ST
  MIAMI, FL 33167-1429
  Phone: 305-769-0051
  SMALL WONDERS CHILD CARE
  12031 SW 131ST AVE
  MIAMI, FL 33186
  Phone: 305-238-2888
  SMALL WONDERS OF MIAMI #2
  10725 SW 216TH ST UNIT 308
  MIAMI, FL 33170
  Phone: 305-259-1067
  SMALL WONDERS OF MIAMI INC
  14118 SW 288TH ST
  HOMESTEAD, FL 33033
  Phone: 305-242-0691
  SMART STARTS AT DADELAND
  7900 SW 86TH ST
  MIAMI, FL 33143
  Phone: 305-595-8822
  SMART STARTS LEARNING CENTER
  9945 SW 72ND ST
  MIAMI, FL 33173
  Phone: 305-279-6966
  SMILING FACES PRESCHOOL & DAY CARE CENTER
  3410 SW 110TH AVE
  MIAMI, FL 33165
  Phone: 305-554-4143
  SNOW WHITE & THE SEVEN DWARFS SCHOOL
  2400 W 56TH ST
  HIALEAH, FL 33016
  Phone: 305-825-1477
  SOMERSET ACADEMY SOUTH HOMESTEAD ELEMENTARY SCHOOL
  300 SE 1ST DR
  HOMESTEAD, FL 33030
  Phone: 305-245-6108
  SOMERSET CITY ARTS CONSERVATORY
  47 NW 16TH ST
  HOMESTEAD, FL 33030
  Phone: 305-246-4949
  SOUTH MIAMI LUTHERAN SCHOOL
  7190 SUNSET DR
  MIAMI, FL 33143
  Phone: 305-661-3299
  ST ALBAN'S CHILD ENRICHMENT CENTER COCONUT GROVE
  3465 BROOKER ST
  MIAMI, FL 33133-4867
  Phone: 305-443-1234
  ST. PATRICK PRESCHOOL
  3700 N MERIDIAN AVE
  MIAMI BEACH, FL 33140
  Phone: 305-538-8004
  STAMP LARGE FAMILY CHILD CARE HOME
  11325 SW 154TH TER
  MIAMI, FL 33157
  Phone: 786-430-0197
  STAR BABIES LEARNING CENTER
  77 HOOK SQ
  MIAMI SPRINGS, FL 33166
  Phone: 305-888-2122
  STARTING AHEAD ACADEMY
  13755 SW 90TH ST
  MIAMI, FL 33186
  Phone: 305-408-9966
  STEP ABOVE ACADEMY
  750 NW 96TH ST
  MIAMI, FL 33150
  Phone: 305-836-5723
  STEPS FOR LEARNING PRESCHOOL
  2150 W 76TH ST # 101
  HIALEAH, FL 33016
  Phone: 305-827-3881
  STEVE'S ACADEMY
  28901 SW 137TH AVE
  HOMESTEAD, FL 33033
  Phone: 305-245-3777
  SUNFLOWERS ACADEMY
  2901 SW 7TH ST
  MIAMI, FL 33135
  Phone: 305-631-1284
  SUNFLOWERS DAY CARE CENTER (37TH AVE)
  229 SW 37TH AVE
  MIAMI, FL 33135-1024
  Phone: 305-460-6007
  SUNFLOWERS PRESCHOOL & DAYCARE
  1102 SW 27TH AVE
  MIAMI, FL 33135
  Phone: 305-644-0024
  SUNSHINE CHILD CARE & PRE-SCHOOL
  4056 W 12TH AVE
  HIALEAH, FL 33012
  Phone: 305-364-8006
  SU'S CREATIVE CORNER PRESCHOOL
  310 E MOWRY DR
  HOMESTEAD, FL 33030
  Phone: 305-248-1919
  SU'S CREATIVE CORNER PRESCHOOL #2 INC.
  28834 S DIXIE HWY
  HOMESTEAD, FL 33033
  Phone: 305-248-1925
  TEMPLE BETH AM DAY SCHOOL
  5950 SW 88TH ST
  MIAMI, FL 33156
  Phone: 305-665-6228
  TEMPLE BETH SHOLOM FOUNDATION SCHOOL
  4144 CHASE AVE
  MIAMI BEACH, FL 33140
  Phone: 305-538-7231
  TERRY'S DAY CARE
  175 SW 17TH AVE
  MIAMI, FL 33135
  Phone: 305-643-2791
  THE BILTMORE SCHOOL
  1600 S RED RD
  MIAMI, FL 33155
  Phone: 305-266-4666
  THE 2ND HOUSE & PRESCHOOL, LLC #5 132 AVE
  869 SW 132ND AVE
  MIAMI, FL 33184
  Phone: 305-228-9111
  THE 2ND HOUSE DAY CARE
  3901 SW 99TH AVE
  MIAMI, FL 33165
  Phone: 305-207-7272
  THE 2ND HOUSE DAY CARE & PRE-SCHOOL # 4
  20841 SW 117TH AVE
  MIAMI, FL 33177
  Phone: 305-252-2330
  THE 2ND HOUSE DAY CARE LEARNING CENTER (9TH TERR)
  8720 SW 9TH TER
  MIAMI, FL 33174
  Phone: 305-559-9292
  THE 2ND HOUSE DAYCARE & PRESCHOOL #6 CORP
  13910 SW 56TH ST # A
  MIAMI, FL 33175-6000
  Phone: 305-387-0202
  THE ADVENT SCHOOL ACADEMY
  12240 SW 8TH ST
  MIAMI, FL 33184
  Phone: 305-220-9955
  THE CARTER ACADEMY
  10200 NW 22ND AVE
  MIAMI, FL 33147
  Phone: 305-693-3555
  THE CREATIVE CHILD DAY CARE II INC
  15431 SW 137TH AVE
  MIAMI, FL 33177-1279
  Phone: 305-971-9730
  THE CREATIVE LEARNING CENTER
  12455 SW 104TH ST
  MIAMI, FL 33186
  Phone: 305-274-4006
  THE GIVING TREE CHRISTIAN LEARNING CENTER
  10730 SW 72ND ST
  MIAMI, FL 33173
  Phone: 305-412-4999
  THE GROWING PLACE
  536 CORAL WAY
  CORAL GABLES, FL 33134
  Phone: 305-446-0846
  THE GUARDIAN ANGEL PRESCHOOL
  19150 SW 117TH AVE
  MIAMI, FL 33177
  Phone: 305-233-2275
  THE JOY OF LEARNING
  3601 NW 114TH AVE
  DORAL, FL 33178
  Phone: 305-597-5665
  THE LEARNING CENTER FOR KIDS
  2011 SW 8TH ST
  MIAMI, FL 33135-3317
  Phone: 305-303-1500
  THE LEARNING CENTER FOR KIDS
  100 S BISCAYNE BLVD # 4
  MIAMI, FL 33131
  Phone: 305-539-0088
  THE LEARNING STEPS
  2520 NW 97TH AVE STE 150
  DORAL, FL 33172
  Phone: 305-513-4400
  THE MONTESSORI GARDEN
  8250 BIRD RD
  MIAMI, FL 33155
  Phone: 786-275-4748
  THE PUMPKIN SHARE # 4
  21301 S DIXIE HWY
  MIAMI, FL 33189-2728
  Phone: 305-969-8677
  THE PUMPKIN SHARE #1
  714 NW 32ND AVE
  MIAMI, FL 33125-3904
  Phone: 305-541-4652
  THE PUMPKIN SHARE #5
  3450 NW 7TH ST
  MIAMI, FL 33125
  Phone: 305-649-1390
  THE SAMUEL SCHECK HILLEL COMMUNITY DAY SCHOOL
  19000 NE 25TH AVE
  MIAMI, FL 33180
  Phone: 305-931-2831
  THE THINKING CHILD ACADEMY
  155 NW 4TH ST
  HOMESTEAD, FL 33030-5930
  Phone: 305-247-3036
  THE VILLAGE OF EARLY EDUCATION
  10600 CARIBBEAN BLVD
  CUTLER BAY, FL 33189
  Phone: 305-255-9033
  THUMBELINA LEARNING CENTER I
  3670 E 4TH AVE
  HIALEAH, FL 33013
  Phone: 305-362-0622
  THUMBELINA LEARNING CENTER II
  490 E 32ND ST
  HIALEAH, FL 33013-3341
  Phone: 305-836-0535
  THUMBELINA LEARNING CENTER III
  1395 E 4TH AVE
  HIALEAH, FL 33010
  Phone: 305-887-4233
  THUMBELINA LEARNING CENTER V
  8380 NW 22ND PL
  MIAMI, FL 33147
  Phone: 786-517-4920
  TINY KINGDOM LEARNING CENTER
  700 NW 10TH AVE
  HOMESTEAD, FL 33030
  Phone: 305-245-8522
  TINY SMILE LEARNING CENTER
  10550 NW 77TH CT STE 208-212
  HIALEAH, FL 33016
  Phone: 305-826-2024
  TINY STEPS DAY CARE LEARNING CENTER
  7121 W FLAGLER ST
  MIAMI, FL 33144-2601
  Phone: 305-261-1655
  TINY STEPS PRESCHOOL
  10471 N KENDALL DR
  MIAMI, FL 33176
  Phone: 305-273-3787
  TINY TYKES LEARNING CENTER
  18 NE 6TH ST
  HOMESTEAD, FL 33030-6004
  Phone: 305-242-8100
  TOWN CENTER PRE-SCHOOL
  10201 HAMMOCKS BLVD STE 149
  MIAMI, FL 33196-3787
  Phone: 305-385-9981
  TUTOR ME DAYCARE ACADEMY
  2451 W 68TH ST STE 7
  HIALEAH, FL 33016
  Phone: 305-820-8212
  UNIQUE KIDS FAMILY CHILDCARE
  836 NW 183RD ST
  MIAMI GARDENS, FL 33169
  Phone: 305-493-9625
  UNITED WAY CENTER FOR EXCELLENCE IN EARLY EDUCATIO
  3250 SW 3RD AVE
  MIAMI, FL 33129
  Phone: 305-631-7600
  UNIVERSITY OF MIAMI DEBBIE INSTITUTE
  1601 NW 12TH AVE
  MIAMI, FL 33136
  Phone: 305-243-3669
  UNIVERSITY OF MIAMI HOSPITAL
  1400 NW 12TH AVE
  MIAMI, FL 33136-1003
  Phone: 305-325-5511
  URIBE LARGE FAMILY CHILD CARE HOME
  14001 SW 109TH ST
  MIAMI, FL 33186-3207
  Phone: 305-383-1362
  VICTORIA'S PLAYHOUSE DAY CARE & PRE-K
  10095 SW 88TH ST STE 101
  MIAMI, FL 33176-1797
  Phone: 305-279-4041
  VICTORIA'S PLAYHOUSE PRE-K II
  12781 SW 88TH ST
  MIAMI, FL 33186
  Phone: 305-387-0777
  VILLAGE LEARNING CENTER, LLC
  13459 SW 288TH ST
  HOMESTEAD, FL 33033
  Phone: 305-245-4434
  VILLAGE OF ALLAPATTAH YMCA PRESCHOOL
  2370 NW 17TH AVE
  MIAMI, FL 33142
  Phone: 786-422-7504
  VILLAGE SOUTH CHILD CARE CENTER
  425 NE 31ST ST
  MIAMI, FL 33137
  Phone: 305-421-9092
  VIVI'S CHILD CARE
  759 83RD ST
  MIAMI BEACH, FL 33141
  Phone: 786-768-2799
  WATCH ME GROW LEARNING CENTER II INC.
  2999 NW 32ND AVE
  MIAMI, FL 33142-6315
  Phone: 305-634-4769
  WATCH ME GROW LEARNING CENTER, INC
  2100 NW 7TH ST
  MIAMI, FL 33125
  Phone: 305-642-4151
  WATERSTON LARGE FAMILY CHILD CARE HOME
  7920 NW 185TH ST
  HIALEAH, FL 33015
  Phone: 786-299-4540
  WEST HIALEAH GARDENS ELEMENTARY SCHOOL
  11990 NW 92ND AVE
  HIALEAH GARDENS, FL 33018
  Phone: 305-818-4000
  WESTMINSTER CHRISTIAN SCHOOL
  6855 SW 152ND ST
  PALMETTO BAY, FL 33157-2623
  Phone:
  WILLIAMS LARGE FAMILY DAY CARE HOME262ST
  13247 SW 262ND ST
  HOMESTEAD, FL 33032
  Phone: 305-910-3575
  WORLD CHILDREN'S ACADEMY
  900 HIALEAH DR
  HIALEAH, FL 33010
  Phone: 305-884-4121
  WORLD CHILDREN'S ACADEMY
  930 E 9TH ST
  HIALEAH, FL 33010
  Phone: 305-887-5437
  WORLD OF KIDS ACADEMY, LLC
  8130 NW 56TH ST
  DORAL, FL 33166
  Phone: 305-593-7010
  WORLD TO GROW LEARNING CENTER
  18400 NW 75TH PL STE 124
  HIALEAH, FL 33015
  Phone: 305-512-5920
  WRIGHT LARGE FAMILY CHILD CARE HOME
  22360 SW 112TH AVE
  CUTLER BAY, FL 33170
  Phone: 786-242-3417
  WYNWOOD LEARNING CENTER
  231 NW 52ND ST
  MIAMI, FL 33127-1935
  Phone: 786-558-9961
  YESAN LARGE FAMILY CHILD CARE HOME
  17570 NW 76TH CT
  HIALEAH, FL 33015-6169
  Phone: 786-838-0412
  YIN YANG ACADEMY
  6031 SW 8TH ST
  WEST MIAMI, FL 33144
  Phone: 786-388-2400
  YWCA CAIN TOWER CHILD CARE CENTER
  470 NE 2ND AVE
  MIAMI, FL 33132
  Phone: 305-381-6911
  YWCA CAROL GLASSMAN DONALDSON CHILDCARE CENTER
  112 NW 3RD ST
  MIAMI, FL 33128-1708
  Phone: 305-375-3222
  YWCA COLONEL ZUBKOFF
  55 NW 199TH ST
  MIAMI GARDENS, FL 33169
  Phone: 305-770-3132
  YWCA GERRY SWEET CHILD CARE
  351 NW 5TH ST
  MIAMI, FL 33128
  Phone: 305-377-9922
back to top

 • http://www.Parentpals.com
  Konsèy ak resous espesyalman pou paran ki gen timoun ki andikape.
 • Http://fdlrs-south.dade.k12.fl.us
  Enfòmasyon sou resous ki genyen nan Miami -Dade epi kouman ou kab fè pou antre nan sit ki gen enfòmasyon sou Miami Dade County Public Schools Exceptional Student information epi FDLRS-South Community Resource Guide ak Welcome to the World, yon ti liv sou kèk gwo pa nan devlopman timoun depi yo sot nan vant rive laj senkan. Ti liv sa a ekri ann angle epi an panyòl.
 • http://www.firn.edu/doe
  Depatman edikasyon Eta Florid - se la pou w jwenn enfòmasyon sou edikasyon pou timoun ki gen yon andikap, gen enfòmasyon pou paran tou sou lwa pou moun ki gen andikap yo.
 • http://www.nichcy.org
  Sant nasyonal pou enfòmasyon pou timoun epi jenn moun ki andikape. -Anpil resous epi bon enfòmasyon pou paran ak anpil detay.
 • http://www.fndfl.org
  Rezo pou fanmi ki gen timoun ki andikape.- Enfòmasyon sou konferans lokal, resous ak koneksyon ak lis piblikasyon an panyòl epi an kreyòl. Gen kontak tou pou fanmi ki gen timoun ki gen andikap nan Florid.
 • www.state.fl.us/cf_web/districts/11/
  Sit entènèt Depatman Eta Florid pou timoun ak fanmi gen enfòmasyon sou sèvis pou devlopman timoun epi gen enfòmasyon sou sèvis ak evaliyasyon.
 • http://www.dade.k12.fl.us/pre-k_ese/
  Enfòmasyon sou Pwogram preskolè ak Pwogram pou timoun ki andikape, Nan Lekòl Leta Miami-Dade County, ki soti nan Depatman ki okipe timoun ki merite atansyon espesyal (Division of Exceptional Student Education)

back to top

Brought to you by The Early Childhood Initiative Foundation and United Way Center for Excellence in Early Education


We're always here for you: 211
Copyright © 2001-2009 All rights reserved. | Terms of Use | Site maintained by PC Depot!
Information in this site is intended for educational purposes only. If you have any concerns about your own health or the health of your child, you should always consult with a physician or other health care professional. Please review the "Terms of Use and Copyright" before using this site.