Nimewo espesyal nou an disponib 24 sou 24 chak jou nan semenn nan: 211
Enfómasyon sou nou

The Early Childhood Initiative Foundation

Photo: Dr. Jane and Jerry Katcher

Fondasyon “The Early Childhood Initiative Foundation”, se yon fondasyon 501 (c) (3) ki nan kategori òganizasyon ki pa peye enpo. Yo te kreye fondasyon sa a an 1999. Se Doktè Jane ak Jerry Katcher ki abite Miami ki te fè lide fonde fondasyon sa a. Yo te kreye fondasyon sa, pou l ka travay sou kesyon devlope lespri timoun bonè nan Miami- Dade County, kote popilasyon an rive 2.4 milyon moun. Se youn nan pi gwo County nan Eta Florid la (li gen plis moun pase 16 Eta nan peyi Etazini). Inisyativ la vle pou "tout timoun pare pou yo kòmanse lekòl" - sa vle di bay tout 160,000 timoun ki nan kominote sa a depi yo fèt jiskaske yo gen senkan bon jan swen medikal, bon jan edikasyon ak anpil atansyon. Nan sans sa a, Inisyativ la ap travay pou devlopman sosyal, devlopman fizik, devlopman emosyonèl, ak devlopman entelektyèl tout timoun. Kon sa, y ap pare pou yo reyisi e y ap anvi reyisi depi nan klas premye ane epi pandan tout rès vi yo.

 

 

Prezidan fondasyon sa a se David Lawrence Jr., ki pran retrèt li apre li fin pase 35 an ap travay nan jounal. Li vle mete tout efò li nan koze prepare timoun pou yo kòmanse lekòl. Ou kab kontakte li nan 305-646-7229. Nimewo faks li se 305-646-7232. Adrès imèl li se dlawrence@childreadiness.org

Vèsyon òdinatè ou kapab enprime

Esplikasyon pou moun k ap sèvi ak òdinatè: Klike adwat sou chak lenk epi chwazi 'save target as'

Pou moun ki gen MAC: kenbe bouton sourit la epi chwazi 'save target as'

 

David Lawrence Jr.

November, 2000 - Miami-Dade County Parents Study by
The Early Childhood Initiative Foundation

(download file size: 260 KB)

11/18/2015
The text of a speech given by David Lawrence Jr., chair of The Children’s Movement of Florida, on Nov. 18, 2015 at the NAEYC national conference in Orlando.

10/18/2014
The text of a speech given by David Lawrence Jr., president of The Early Childhood Initiative Foundation, on Oct. 18, 2014 to a major conference on Mindfulness at the University of Miami.

11/14/2013
The text of a speech given by David Lawrence Jr., the president of The Early Childhood Initiative Foundation, on Nov. 14, 2013, before the Florida Council of 100 in Palm Beach.

9/12/2012
The text of a speech given by David Lawrence Jr., the president of The Early Childhood Initiative Foundation, on Sept. 12, 2012, at the first annual Alvah H. Chapman Jr. Leadership Lecture at Florida International University in Miami.

7/23/2012
Excerpts from remarks by David Lawrence Jr., the chair of The Children's Movement of Florida, on July 23, 2012, before a national gathering of The Children's Defense Fund in Cincinnati.

12/2/2011
The text of a speech given by David Lawrence Jr., president of The Early Childhood Initiative Foundation, on Dec. 2, 2011, before the annual gathering of the Florida School Boards Association and the Superintendents Association in Tampa.

8/2/2011
The text of a presentation by David Lawrence Jr., president of The Early Childhood Initiative Foundation, on Aug. 2, 2011, on Florida's prekindergarten program for 4 year olds given before the state Board of Education in Tampa.

7/11/2011
The text of a speech given by David Lawrence Jr., president of The Early Childhood Initiative Foundation, on July 11, 2011, at a CAYL Institute national conference in Orlando.

4/4/2011
The text of a speech given by David Lawrence Jr., president of The Early Childhood Initiative Foundation, on April 4, 2011, to the annual Children's Week dinner in Tallahassee.

1/12/2010
The text of a speech given by David Lawrence Jr., president of The Early Childhood Initiative Foundation, on Jan. 12, 2010 before a national child policy conference in Miami sponsored by the W.K. Kellogg Foundation.

10/24/2009
The text of a speech given by David Lawrence Jr., president of The Early Childhood Initiative Foundation, on Oct. 24, 2009 before a statewide kindergarten conference in Orlando.

3/23/2009
The text of a speech given by David Lawrence Jr., president of The Early Childhood Initiative Foundation, on March 23, 2009, to a W.K. Kellogg Foundation conference in Miami.

6/11/2008
The text of a speech given by David Lawrence Jr., president of The Early Childhood Initiative Foundation, on June 11, 2008 before a conference on psychotropic medicines at Florida International University in Miami.

5/30/2008
The text of a speech given by David Lawrence Jr., president of The Early Childhood Initiative Foundation, on May 30, 2008 before the CEO Summit for Business Leaders in King of Prussia, Pa.

2/1/2008
The text of a speech given by David Lawrence Jr., president of The Early Childhood Initiative Foundation, on February 1, 2008 before a Miami-Dade Schools student services conference in Miami.

1/29/2008
The text of a speech given by David Lawrence Jr., president of The Early Childhood Initiative Foundation, on Jan. 29, 2008, at a Miami launch of a community-wide investment in higher quality for child care centers and homes.

4/25/2007
The text of a speech given by David Lawrence Jr., president of The Early Childhood Initiative Foundation, on April 25, 2007 before a University of Florida College of Education audience in Gainesville.

10/6/2006
The text of a speech given by David Lawrence Jr., president of The Early Childhood Initiative Foundation, on Oct. 6, 2006 before the Children's Summit in Orlando, Fla.

9/15/2006
The text of a speech given by David Lawrence Jr., president of The Early Childhood Initiative Foundation, on Sept. 15, 2006 before the Askew Institute at the University of Florida in Gainesville.

8/5/2006
The text of a speech given by David Lawrence Jr., president of The Early Childhood Initiative Foundation, on Aug. 5, 2006. The occasion was the summer commencement ceremonies at Florida State University in Tallahassee.

10/14/2005
The text of a speech given by David Lawrence Jr., president of The Early Childhood Initiative Foundation, on Oct. 14, 2005 in Orlando, Fla., before a statewide summit of business executives, hosted by Florida Tax Watch, on “voluntary universal prekindergarten” and quality.

6/14/2005
The text of a speech given by David Lawrence Jr., president of The Early Childhood Initiative Foundation, on June 14, 2005 in Harrisburg, Pa., before the “Policy Workshop on Early Childhood Education: Universal Pre-K and Other Alternatives.”

2/23/2005
The text of a speech given by David Lawrence Jr., president of The Early Childhood Initiative Foundation, on Feb. 23, 2005 before the Washington, D.C., conference on early literacy screening.

5/20/2004
The text of a speech given by David Lawrence Jr., president of The Early Childhood Initiative Foundation, on May 20, 2004 before the Florida Department of Health county directors in Miami.

12/15/2003
The text of a speech given by David Lawrence Jr., president of The Early Childhood Initiative Foundation, on Dec. 15, 2003 before the National Governors Association Forum on Quality Pre-School in Orlando.

5/23/2003
The text of a speech given by David Lawrence Jr., the president of The Early Childhood Initiative Foundation, at the United Way Success By 6 in Charlotte on May 23, 2003.

5/14/2003
The text of a speech given by David Lawrence Jr., the president of The Early Childhood Initiative Foundation, at the DCF Prevention Conference in Orlando on May 14, 2003.

1/24/2003
The text of a speech given by David Lawrence Jr., the president of The Early Childhood Initiative Foundation, "Panama City Early Childhood Services Dinner" in Panama City on Jan. 24, 2003.

6/29/2002
The text of a speech given by David Lawrence Jr., the president of The Early Childhood Initiative Foundation, "Family Child Care Home Association" in Clearwater Beach on Jun. 29, 2002.

2/4/2002
The text of a speech given by David Lawrence Jr., the president of The Early Childhood Initiative Foundation, "Creating a Movement for Change in Early Childhood Education" for the Partnership Forum in Tampa on Feb. 4, 2002.

10/10/2001
The text of a speech given by David Lawrence Jr., the president of The Early Childhood Initiative Foundation, to the Southern Regional Invitational Forum on Child Care in Atlanta on Oct. 10, 2001.

2/8/2001
The text of a speech given by David Lawrence Jr., the president of The Early Childhood Initiative Foundation, at the annual convening of the Askew Institute at the University of Florida in Gainesville on Feb. 8, 2001

9/30/1999
The text of remarks by David Lawrence Jr., the president of The Early Childhood Initiative Foundation, to the 4,500 people attending the Mayor's Children's Summit on Sept. 30, 1999 in Miami Beach.

2/12/1998
The text of a speech given by David Lawrence Jr., then publisher of The Miami Herald, when he chaired the Readiness Committee of the Governor's Commission on Education. The speech was in Orlando on Feb. 12, 1998.

 

Dave Lawrence Bio

 

Adrès:

 

The Early Childhood Initiative Foundation
3250 SW Third Ave.
Miami, Fla. 33129

 


The Early Childhood Initiative Foundation staff:

David Lawrence Jr.
Prezidan
(305) 646-7229
Email: dlawrence@childreadiness.org

 Vance Aloupis
Direktè The Children’s Movement of Florida pou tout Eta a 
(305) 646-7134
Email: vance.aloupis@childrensmovementflorida.org 

Andrés Rivera
Sekretè 
(305) 646-7228
Email: 
arivera@childreadiness.org 

Ana de Aguiar Echevarria
Direktè pwojè Anseye yo plis/Renmen yo plis 
Email: 
adeaguiar@childreadiness.org

 

 

Brought to you by The Early Childhood Initiative Foundation and United Way Center for Excellence in Early Education


We're always here for you: 211
Copyright © 2001-2009 All rights reserved. | Terms of Use | Site maintained by PC Depot!
Information in this site is intended for educational purposes only. If you have any concerns about your own health or the health of your child, you should always consult with a physician or other health care professional. Please review the "Terms of Use and Copyright" before using this site.